Wednesday, April 7, 2010

A loyal supporter

Yesterday a stranger added me as a friend in Facebook. He is an OFW. I was even more surprised when i saw his message. He said " Kababayan ako ay uuwi bago mageleksyon upang suportahan si Mel Mathay. Sana ay hindi ka din magsawa sa pagsuporta sa kanya"... I answered him "Hindi ko sya kilala masyado pro alam ko at ramdam ko na magiging mabuti syang Mayor ulit ng Quezon City". It's good to know that some people still remembers Mel Mathay and supports him in his race...

No comments:

Post a Comment